Zabraňte zbytečnému trestnímu stíhání

Revize elektřiny v bytech nejsou ze zákona povinné, takže když vám například přestane fungovat jeden ze zásuvkových okruhů, je to jen vaše věc, a klidně tu můžete dál existovat, aniž by vás někdo napadal za trestně právní odpovědnost. Ano, je to tak, toto je ovšem pouze teoretická báze a ve skutečnosti tu může dojít k velmi závažným, každopádně vždy zajímavým situacím:

nářadí elektrikáře

Nejde tu jen o úrazy – úrazy zaviněné nedbalostí, kdy opomíjíme revize elektrických zařízení a rozvodů, jsou pochopitelně velmi závažným jevem a mělo by se jim předcházet, ale přece jen se jedná o interní záležitost každého majitele bytu či nájemníka. Nelze je donutit k nějaké spolupráci nebo akci v tomto směru a problematické je to i s žalobou např. vůči rodinným příslušníkům. Ve hře je ovšem další jev, také velmi nebezpečný a nežádoucí – požár společných prostor v domě.

elektrikářské nářadí a žárovky na stole

V bytových domech se jedná o seskupení více vlastníků či provozovatelů bytů, kde jsou k dispozici i společné prostory, jako je schodiště, vstupní vestibul, výtahy a také sušárny a prádelny, kočárkárny, sklady a sklepní kóje.

Požár společných prostor – jakmile vypukne v bytě požár, zaviněný např. vadnou elektroinstalací, je to obrovský malér, protože se oheň může rozšířit i do stoupačky, zasáhnout okolní byty a spolu s tím i společné prostory v domě. Může také dojít k poškození statiky objektu, což může vést ke značným finančním škodám a k nutnosti podstoupit náročné revitalizační zásahy. Jde tu zkrátka o společný majetek a to pro vás také může znamenat žalobu a právní postih. Přitom stačilo jediné – kontrolovat stav elektroinstalace, provádět pravidelné revize spotřebičů a zabránit včas nebezpečným situacím. Revize může odhalit závažné nedostatky v kabeláži, zásuvkách, vypínačích a rozvodných krabicích, může upozornit na vadné prodlužovací šňůry, přetížené okruhy, problémy s hliníkovým vedením atp.