Krása není jenom na obliÄeji. Krása je prostÄ› celkovÄ› v naší lidské duÅ¡i. Umíte si urÄitÄ› pÅ™edstavit, jaké to je, když vidíte tu lidskou duÅ¡i a vnímáte sami sebe troÅ¡ku jiným pohledem než ostatní lidi. ProstÄ› umíte si urÄitÄ› pÅ™edstavit, když nÄ›kam jdete, a teÄ si říkáte, aby vás tÅ™eba nesrazilo auto, a teÄ víte, jak ta lidská duÅ¡e nad tím prostÄ› pÅ™emýšlí a už vás i tak motivuje. Musíte se zastavit, protože by vás to auto pÅ™ejelo. Ta lidská duÅ¡e vám v životÄ› napovídá, a když jí budeme poslouchat a vnímat, tak opravdu můžeme v životÄ› sami sebe pořádnÄ› ovládat. Protože vždycky se říká, že buÄ máme svoje myÅ¡lenky, nebo co nám říká duÅ¡e.

Nohy

A když budeme opravdu tu duÅ¡i velice poslouchat a naslouchat jí, tak opravdu v životÄ› můžeme docílit mnohem vÄ›tších vÄ›cí, než když prostÄ› se budeme řídit svým rozumem. Je to takové těžké poslouchat svou duÅ¡i, je to obtížné, je to nároÄné, protože je to opravdu takové až divoké, když prostÄ› máme poslouchat svou duÅ¡i. Opravdu ale musíme se zaměřit na to, tÅ™eba jak jí poslouchat. Zkusme si tÅ™eba nÄ›kdy pÄ›knÄ› lehnout na postel a pÅ™emýšlet, a ucítíte, že opravdu ta lidská duÅ¡e opravdu funguje. A najednou ona vám jde i do tÄ›ch myÅ¡lenek a po celém vaÅ¡em srdci. Ona je prostÄ› velice rozlehlá ta duÅ¡e, a po celém tÄ›le ona vÅ¡echno vám napovídá.

Nohy

A prostÄ› musíme poslouchat hlas svého srdce, od toho se ta duÅ¡e prostÄ› odvíjí, a to, co je vlastnÄ› od srdce, tak prostÄ› to v životÄ› ÄlovÄ›k má udÄ›lat. Protože ty vÄ›ci, které jsou od srdce, jsou opravdu velice vzácné, krásné, a v životÄ› nám to může mnohem víc pomoct. ProstÄ› budeme pÅ™emýšlet svým rozumem, a prostÄ› nebudeme nad tím ani chvíli pÅ™emýšlet. ÄŒlovÄ›k v životÄ› nad každou situací musí náramnÄ› pÅ™emýšlet. Musíme zmÄ›nit svoje priority, svoje hodnoty svého života, opravdu se zamyslet nad tím, co je pro nás v životÄ› důležité, a to nám právÄ› napoví ten náš hlas srdce, který my bychom prostÄ› mÄ›li poslechnout. Protože opravdu ten hlas srdce je v životÄ› nejdůležitÄ›jší a ten nejzásadnÄ›jší v životÄ›.