Mnozí z nás si pod pojmem reklama představí hlavně televizní reklamní spoty. Spadá zde ale řada dalších různých typů reklam, jako jsou například letáky, plakáty, billboardy, logo, značka, obal určitého produktu, reklamní předměty (propisky, bloky, diáře…) a další. V tomto případě hovoříme o integrované marketingové komunikaci, do které spadá opravdu téměř vše, co přijde do kontaktu se zákazníkem.
ulice s reklamami
Ano, to je všechno naprostá pravda. Je ale důležité to s reklamou příliš nepřehánět. Celkově se jedná o velice náročnou oblast. Před samotným uvedením jakékoliv reklamy na trh musí proběhnout řada šetření a výzkumů. Je to z toho důvodu, že v oblasti reklamy se pohybují opravdu nemalé peníze, takže aby nedošlo k promrhání těchto peněz, je potřeba udělat řádné výzkumy.
obraz coca cola
Nejprve je nutné prozkoumat cílovou skupinu lidí tedy ty, kterým je reklama určená, a kterou by měla oslovit. Zjistěte si o této cílové skupině co nejvíc informací, protože vám to usnadní vymyslet nápad, jak tyto lidi zaujmout. Potom se musíte rozhodnout, o jaký typ reklamy vůbec půjde, což je hodně závislé na rozpočtu. Chcete-li například vytvořit nový letáček, udělejte si představu o tom, jak by měl zhruba vypadat, co by měl sdělovat, a jakým způsobem by měl lidi nalákat, aby navštívili třeba nějaký podnik.
Určitě je dobré, když si něco nastudujete na internetu a využijete různých novinek v oblasti marketingové komunikace. Souhrnně se tato oblast nazývá GUIRELLA MARKETING. Tento způsob má zákazníka šokovat, vyvolat u něj emoce, zaujmout netradičním způsobem. Jeho výhody spočívá v nízké nákladovosti. Pod guirella marketing spadají různé typy, jako jsou ambientní média, ambush marketing, virální marketing a mnoho dalšího.
Pokud využijete nějakou novinku a připravíte perfektní plán, můžete lidi opravdu zaujmout a zalíbit se jim. Je to velice důležité.
kostel a mcdonalds
Obyčejná reklama již totiž moc oslovit neumí. Lidé se vůči ni stávají imunní a přestávají ji pomalu vnímat a víte proč? Denně jsou totiž vystavení až 5000 různým reklamním sdělením – loga na oblečení, telefonech, letáky, billboardy, stačí si prohlédnout jeden časopis a vidíte, kolik je tam reklamy. Lidé jsou přehlcení reklamou, proto je lepší využívat něco netradičního a zajímavého.